Yönetimi ve Organizasyonu Queerleştirmek

EMEK - 5     8-21     Martin Parker

Bu makale, yönetim ve organizasyon hakkında “queer” teori ve çağdaş düşünce arasında bağlantılar tesis eder.1 Makale bir queer temsilini, özellikle de Butler ve Sedgwick’in çalışmasını, queerleştirmenin yöneticiler, yönetimsel pratikler ve yönetim bilimi için olası çıkarımlarının bir tartışmasını kapsar. En önemlisi de, makale aynı zamanda, hem kişisel hem de kurumsal anlamda (eleştirel) teori ve (eleştirel) pratik arasındaki ilişki ve otorite iddialarına da ilişkindir.

Anahtar Sözcükler: queer, teori, organizasyon...

EMEK - 5 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.