Hakkımızda

KaosQueer+ Queer Çalışmaları


Kaos Queer+ Çalışmaları, iktidarın ilişkisel ve anlamsal örüntülerinin farklı karmaşık sarmal yapılar ürettiğinin bilinciyle yola çıkmaktadır. Bizler, hem somut hem de soyut düzlemde izlenebilir bu çerçevenin yaslandığı kavramsal düzlemin, tarihsel olarak inşa edildiği argümanına dayanıyoruz. Bunun bizlere göre iki anlamı var; öncelikle bizim için inşa olarak kavranan bu sürecin, kendisini tarih boyunca verili/özcü toplumsallık, kültürellik formlarından sağalttığını biliyoruz. Bu derginin temel uğraşlarından biri, ‘bilgi’ye sirayet etmiş özcül dokuları ısrarlı bir tutkuyla ifşa etmek olacaktır. İfşanın yanında, KaosQueer+ dergisine temel motivasyonunu sağlayan ikinci fikir ve duygu ise şudur: İnşa edilen tarih şüphesiz yeniden inşa edilebilirdir ve“altüst edici pratikler” her zaman olanaklıdır. Eleştirel bir değişimin hayalini kurmak, çabasına güç katmak istiyoruz. Bu dergi, doğal/özcü yaklaşımların ve bu yaklaşımların üzerinde yükseldiği toplumsal, kültürel, ekonomik, politik yapı ilişkilerinin, bireyler ve grupların var oluş ve yaşayışları üzerindeki etkilerini anlamak üzere yola çıkmıştır.
 
Hepimizin kendi deneyimlerinden de bildiği üzere tektipleştirici yaklaşım ve pratikler farklı farklı, kimi zaman da kesişen/üst üste binerek katmanlaşan eşitsizlik eksenleri üretmektedir. Etki ölçekleri siyasi olarak düzenlenen, sirayet alanları ideolojik olarak hazır edilen eşitsizlik, birey ve grupları belli kimlik ve kalıplar içine hapsederek sabitlemeyi arzu etmektedir. Bunun yaşam dünyasındaki karşılığı kimi zaman“marjinal” olarak sabitlenmektir, kimi zaman ise “normal”in katı bir formu olarak donmak… Oysaki sabitlik ve donmak hareketsizliktir…
 
Queer+, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik ve cinselliğin iktidar mekanizmaları içindeki düzenleniş biçimlerinin, diğer eşitsizlik formlarıyla nerelerde ve nasıl kesiştiği sorusunu sormaktadır. Dergi okurlarını ve yazarlarını, bu kesişim alanının anlamlar, duygular ve eylemler üretme kapasitesinin, etkileşimin ne tür yapılar ürettiği, hangi iktidar ilişkilerini geçerli ve etkin kılıp hangilerini dönüştürdüğü üzerine birlikte düşünmeye çağırmaktadır.
Queer+, iktidar ilişkilerinin normalleştirici, entegre veya marjinalize edici etkilerine karşı bireylerin tek tek veya örgütlü olarak ne tür direnme, dönüştürme ve dayanışma pratikleri içine girdiklerine, bu eylemliliklerin bahsi geçen alanlar üzerindeki etkisine ve dönüştürücü potansiyellerine yönelik akademik bir merakın kıvılcımını çakmak iddiasındadır.
 
Biz akademik disiplinler ve çalışma alanları arasında yeni bir ilişkilenme tarzı araştırıyoruz; disipliner sabitliklerin ve donma noktalarının da ötesinde tasavvur ettiğimiz bu ilişkiyi transdisipliner olarak tanımlıyoruz.
 
Transdisipliner bir perspektifle yola çıkan ve hakemli bir yayın olarak düşün/eylem dünyasına merhaba demeye hazırlanan KaosQueer+, ‘bilgi’nin cinsiyetlendirilmişliğinin her daim farkında olmak ve bunu problemleştirmek koşuluyla, bütün akademik çalışma alanlarından katkılara, fikir egzersizlerine, yaratıcı fikir çelmelere açıktır. 
 

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.