Yazım Rehberi

Yazılar dipnotlar ve referanslarla birlikte 3000- 6000 kelime arasında olabilir.

 

Yazılar 100-150 kelimelik İngilizce ve Türkçe özetlerle beraber gönderilmelidir. Özetlerin hemen altında 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

 

Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır. Ayrı bir dosyada yazarlar, iletişim bilgilerini (ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, varsa kurum bilgisi) ve kısa özgeçmişlerini göndermelidirler.

 

Yazılar, Microsoft Word programında Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

 

Dipnotlar parantez içinde rakamla belirtilmeli ve metnin sonuna listelenmeli.

 

KaosQ+’da yayımlanmak üzere hazırlanan yazılar editor@kaosgl.org adresine gönderilecektir. Dergi, akademi dışından veya içinden herkesin yazılarına açıktır.

 

KaosQueer+ Dergisi yılda bir yayınlanır.

 

TEZ tanıtmında içerilmesi gerekli bilgiler ve yazım kuralları:

 

- Tezin başlığı

- Tez yazarının ismi

- Hangi üniversite ve hangi bölüm için üretildiği

- Tez danışmanının adı ve ünvanı

- 500-600 kelimeden oluşan bir tanıtım yazısı.

 

Göndermede bulunma

Metin içinde yazara/yazarlara gönderme:

(Butler, 2010), (Butler, 2010, 58), (Byerly&Ross, 2006), (Zizek vd., 2011).

 

Kaynakça gösterme

Kitap:

Butler, Judith (2010). Frames of War: When Is Life Grievable? London: Verso.

 

İki Yazarlı Kitap:

Byerly, Carolyn M. & Ross, Karen (2006). Women and Media. Oxford: Blackwell.

 

Çok Yazarlı Kitap:

Zizek, Slavoj vd. (2011). Contingency, Hegemony, Universality. London: Verso.

 

Çeviri Kitap:

Butler, Judith (2010). Cinsiyet Belası. Çev. Başak Ertan. İstanbul: Metis.

 

Derleme Kitapta Makale:

McNay, Lois (2004).  “Agency and Experience: Gender as Lived Relation”. Lisa Adkins&Beverley Skeggs (eds).FeminismAfterBourdieu. Oxford: Blackwell.

 

Dergide Makale:

Karakuş, P. & Göregenli, M. (2011). “Who is Guilty? Undergraduate students’ Attitudes Towards Hate Crime Based on Sexual Orientation. International Journal of Arts and Sciences, 4(3), 253-264

 

Photographs:

Lange, Dorothea (1936). Migrant Mother. http://arkapencere.blogspot.com/2012/03/tarihten-bir-fotograf-migrant-mother.html, 29.07.2013.

 

Videos & Films:

Donlon, Marguerite (2008). Le Sacre Du Printemps. İrlanda. http://www.goethe.de/kue/tut/vid/enindex.htm#, 31.07.2013.

Atakan, Zeynep Özbatur (Yapımcı); Ceylan, Nuri Bilge (Yönetmen). (2012). Bir Zamanlar Anadolu’da. Türkiye: Zeynofilm. http://www.nbcfilm.com/anatolia/anatolia.php?mid=1, erişim: 31.07.2013.

 

Websites:

Öz, Yasemin. (2010), “Ayrımcılık ve Eşitsizliğin Kanıtı: Anayasa Taslağı”, http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=5365, 13.09.2012.

 

SPoD (2012). “SPoD’un Anayasa Kampanyasına Avrupa Parlementosu’ndan Destek”, www.spod.org.tr/turkce/wp-content/.../SPoD_AP_destek_haberi.docx, 14.09.2012.

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.