Kaosqueer+ Yayın İlkeleri

1. Kaos Queer+ Çalışmaları Dergisi heteronormatif toplumsal yapıları, homofobik ve transfobik söylem ve pratikleri bilimsel ve eleştirel yöntemleri kullanarak sorgulamayı hedefleyen yazılara öncelik verir.

 

2. Queer’in ruhuna uygun biçimde disiplinler arası ve disiplinler ötesi yaklaşımları öne çıkarıp özendirir.

 

3. Evrensel tanımları çerçevesinde insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir yayın politikası izler.

 

4. Herhangi bir toplumsal grubu hedef alan nefret söylemi içeren yazılara yer vermez.

 

5. Yayınlanacak makale ve değerlendirme yazılarının daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir.

 

6. Gönderilecek makale ve değerlendirme yazıları Yayın Kurulu’nun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir.

 

7. Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.

 

8. Yayın Kurulu hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine de Yayın Kurulu karar verir.

 

9. Yayımlanmış makale ve değerlendirme yazıları kurumsal olarak Kaos GL Derneği’nin görüşlerini yansıtmaz. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

10. Yayımlanan makale ve değerlendirme yazılarından ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

 

11. Yasaklanmış ya da intihal, sahtecilik, çarpıtma ve haksız yazarlık gibi bilimsel etikle bağdaşmayan pratikler içeren yayınlara yer vermez.

 

12. Bilimsel yayınlarda bir çalışmadan yararlanırken, bilimsel atıf kurallarına uygun olarak kaynak gösterilmesi şarttır.

 

13. Bilimsel etik çerçevesinde toplumsal araştırmalarda katılımcıların rızasının alınmış olması şarttır.

 

 

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.