Queerce Yeniden Üretime Dönüş: Emek, İhtiyaç

EMEK - 5     22-28     Rosemary Hennessy

Tarihsel materyalizmin kapitalizm eleştirisi ve cinselliğin maddî tarih eleştirileri sosyal yeniden üretim kavramında bereketli bir kesişim bulur. Tarih yapmak, sosyal yaşamın yeniden üretimini kapsar – bu Marks’ın “türsel varlık” diye göndermede bulunduğu veya “sosyal ontoloji” diye isimlendirilebilecek bir şeydir. Sosyal ontolojinin bir yönü olarak duyuşsal ihtiyaçlar sosyal yaşamın yeniden üretilmesinde şekil alır ve kültürel normların içine yerleşir. Kapitalizm değerlerde ve kimliklerde gömülü olan ve pazar- yeri içinde ve dışındaki emek ilişkilerinde birleştirilmiş olan karşılanmamış insan ihtiyaçlarını üretir. İşçilerin anlatımlarına dayanarak bu makale ABD-Meksika sınırı üzerindeki serbest ticaret bölgelerinin sosyal ontolojisinde cinsellik ve emeği inceler. Cinsel kimlik serbest ticaret bölgelerinde emek çalışmalarına yakalanmaktan kurtulmuş olmasına...

EMEK - 5 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.