Küresel Çerçeve Sözleşmelere Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Ayrımcılık

EMEK - 5     69-87     Ceyhun Güler

Bu çalışma kapsamında küresel çerçeve sözleşmelerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğine duyarlılıkları tartışılmaya çalışılmıştır. Bahsedilen duyarlılık tespiti belirli kriterler doğrultusunda sorgulanmıştır. Bu doğrultuda farklı federasyonlar tarafından imzalanmış toplam 96 küresel çerçeve sözleşme incelenmiştir. Sözleşmeler incelenirken metinlerde cinsel yönelim (sexual orientation), toplumsal cinsiyet (gender), cinsiyet kimliği (sexual identity), homofobi/ transfobi (Homophobia/Transphobia), cinsiyetçilik (sexism) ifadelerine yer verilip verilmediği sorgulanmıştır. Böylece cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle çalışma yaşamında ayrımcı uygulamaya maruz kalan bireylerin durumlarının, küresel çerçeve sözleşmeler...

EMEK - 5 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.