İçsel Yara

EMEK - 5     88-96     Muray Han Er

Eserlerinde dijital fotoğraf ve alternatif fotoğraf baskı tekniklerini kullanan fotoğraf sanat ısı; oluşturduğu fotoğraf düzlemini günlük, sıradan malzemelerle buluşturarak içerik ve biçim arasında ısrarcı anlamlar oluşturmaktadır.

Sargılı ifadelerin çeşitli şekillerde gösterilerek insan figürlerinin tasvir edildiği biçimin ve içeriğin birbirlerine bağımlılaştığı bir dizi fotoğraf. Yarabandının figürler üzerinde kurgulanıp fotografik görüntünün elde edilmesi ve yine yarabandı kullanılarak cyanotype baskı tekniğinin uygulanabileceği sade fakat detayda karmaşık bir background ile oluşturulan, izleyiciyi yarabandının arkasındaki figürün uzak, yalnız, sancılı, farklı dünyasına götüren bir seri.

icsel-yara

EMEK - 5 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.