Dolap Odası: “Eşcinsel Dostu” ve “Dolap Sonrası” Çalışma

EMEK - 5     29-46     David Orzechowicz

Dolap, 1950’li yıllardan bu yana cinsel azınlıkların deneyiminin kavramsallaştırılmasında kullanılan başlıca metafor olageldi. Son kırk yılda meydana gelen toplumsal değişimler, heteronomatifliği tarihsel olarak kontrol altında tutan ve queer bireyleri gündelik hayatta kendi cinselliklerine dair bilgiyi yönetmeye zorlayan kimi toplumsal yapıları parçalamaya başladı. Araştırmacılar, bu değişimlerin bazı cinsel azınlıkların “dolabın ötesinde” yaşamasını mümkün hale getirdiğini söylese de (Seidman, 2002), araştırma bulguları gösteriyor ki dolabın dinamikleri işletmelerde halen varolmaya devam ediyor. Meslekleri, araştırmaların heteroseksüel egemenliği sona erdireceğini öngördüğü...

EMEK - 5 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.