Yazarlar Hakkında

BEDEN - 2     174     Kaos Queer+

Iain Morland
 
İngiliz müzik teknoloğu ve yazarı olan Morland Cardiff Universitesi’nde kültürel eleştiri dersleri vermektedir. Yazıları toplumsal cinsiyet ve cinsellik, tıp etiği ve bilim konuları üzerine odaklanmıştır. 2005’te Times Higher Education Morland’ı seks araştırmaları alanında lider akademisyenlerden biri olarak tanımlamıştır. GLQ dergisinin bir sayısına editörlük, John Money’in yazıları ve uygulamaları üzerine eleştiren bir analiz olan Fuckology’ye yardımcı yazarlık yapmıştır. LihMei Liao ile birlikte 2002’de toplumsal cinsiyet ve cinsellik üzerine disiplinlerarası seminer serisi olan Critical Sexology’i  başlatmıştır.
 
 
Patricia Maccormack
 
Maccormack kıta felsefesi, postyapısalcılık, film, cinsellik ve feminizm konularında dersler vermektedir. Kendisi aynı zamanda, ‘cinsellik, toplumsal cinsiyet ve postinsan‘ isimli yüksek lisans programının eşkoordinatörlerindendir ve cin sellik, kıta felsefesi ile alternatif ve ekstrem sinema konula rına odaklanan lisans ve yüksek lisans tezlerine danışmanlık yapmaktadır. Öncelikli ilgi alanları, Deleuze, Guattari, Iriga ray, Foucault, Bataille, Serres, Lyotard ve Blanchot özelinde kıta felsefesidir ve çoğunlukla, bu alanlarda yazılar kaleme almıştır. Bedensel değişim, performans sanatı, canavar teorisi ve Avrupa korku filmleri gibi daha çeşitli başka konularda da makaleleri basılmıştır.
 
 
Myra Hird
 
Lisans eğitimini The University of Western Ontario’da ve The University of Windsor’da tamamladı. Masterını Mc Gill University’de gerçekleştiren Hird, doktorasını Oxford’da yaptı. Birleşik krallık’da Auckland University ve University of Belfast’te akademisyenlik yaptı. Şimdi de Queen’s University (Kingston)’da profesörlük yapmaktadır.
 
 
Elizabeth Grosz
 
Prof. Grosz Felsefe üzerine doktorasını, 19781991 yılları arasında öğretim görevlisi olarak da dersler verdiği Sydney Üniversitesi, Genel Felsefe bölümünden almıştır. 1992’de Karşılaştırmalı Edebiyat, Eleştirel Teori ve Felsefe bölümün de Doçentlik ve Profesörlük yaptığı Melbourne Monasch Üniversitesinde; yeni kurulmakta olan Eleştirel ve Kültürel Çalışmalar Enstitüsünün müdürlük görevini üstlenmiştir. 19912001 yıllarında Buffalo’daki New York Devlet Üni versitesi Karşılaştırmalı Edebiyat ve İngilizce bölümünde Profesör olmuştur. 20022012’de Rutgers Üniversitesi’nden, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları bölümünde ça lışmalarını yürüttüğü Duke Üniversitesi’ne geçmiştir. Prof. Grosz aynı zamanda Norveç Bergen Üniversitesi, Avustu ralya Sydney Teknoloji Üniversitesi, California Santa Cruz Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi ve Harvard Üniver sitesi olmak üzere sayısız birçok üniversitede misafir profesör olarak yer almıştır.
 
 
Bruno Latour
 
Fransız filozof, antropolog ve bilim sosyologudur. Özellikle Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanındaki çalışmaları ile ta nınmıştır. 1982’den 2006’ya kadar École des Mines de Paris te ders verdikten sonra, 2006’dan beri PO Medialab Bilimle rinde bilimsel direktörlük yaptığı Sciences Po Paris’te profe sördür. Latour’un monografileri ona 2007’de beşeri ve sosyal bilimlerde en çok alıntılanan ilk 10 kitap yazarı arasına girme başarısını kazandırmıştır.
 
 
David V. Ruffolo
 
Yüksek öğrenim Grubuyla sürdürülen Toronto Üniversitesi Ontario Eğitim Çalışmaları Enstitüsü, Eğitimde Teori ve Po litika Çalışmaları Bölümünde ders vermektedir. PostQueer Bedenler çalışmasıyla Amerika Eğitim Araştırmaları Birliği Queer Çalışmaları Özel İlgi Grubunun 2008 Aktivist Aka demisyen Tezi Ödülünü kazandı. Queer çalışmaları ve eğitim alanında yapmış olduğu çalışmalar “ Giving an Account of Queer: Why Straight Teachers Can Become Queerly Intel ligible” (Peter Lang 2007), ve aynı şekilde Yüksek Öğretim Perspektifleri ve Kanada Online Eğitimde Queer Çalışma ları Dergisi’nde yayınlanmış makalelerini de içermektedir. PostQueer Politika kitabı Ashgate’in Queer Müdahaleler serisi kapsamında yayınlanmıştır.
 
 
Anıl Saldıran
 
1982 yılında Höxter’de doğmuş, Mersin’de büyümüştür. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun olduktan sonra New York’ta Parsons ve School of Visual Arts’ta grafik dersleri al mış, stajyerlik yapmıştır. 2007’de Türkiye’ye dönüş yaptık tan sonra bir tekstil firmasında tasarımcı olarak çalışmıştır. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ve “Psi kanaliz ve Sanat” üzerine tezini tamamlamıştır. Bu süreçte
 
Ergin İnan ile çalışmıştır. İlk kişisel sergisi “Habis Arzu/Bad Desire” 2011 yılında Füsunİnan’da açılmış, ardından İstan bul’da çeşitli karma sergilerde de izlenmiştir. 2013 yılında Galeri Nev’de “Nevnesil: Kafa Kağıdı” sergisinde yer almış, aynı sene İngiltere’de ArtFunkl Residency programına davet edilmiştir. 2015 yılında ikinci kişisel sergisi “Uğultulu So kaklar/Wuthering Streets” Galeri Nev’de izlenmiş, ardından tekrar Galeri Nev’de “Nevnesil: Oyun Parkı” sergisinde yer almıştır.
 
 
Özgür Ergök
 
1981’de Ankara’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Resim bölümü’nden mezun olduktan sonra, Yıldız Teknik Üniver sitesi Sanat ve Tasarım yüksek lisans programını “Performans Sanatı, Queer Teori ve Aktivizm” konulu teziyle bitirdi. Ha Za Vu Zu sanat kolektifinin üyesi olan sanatçı Berlin’de ya şamakta. Performans, çizim, video, kostüm tasarımı, müzik gibi alanlarda multidisipliner yapıdaki çalışmaları, toplum sal cinsiyet, beden gündelik hayat politikaları ve alternatif kültürlere odaklanmaktadır.
 
 
Şenay YILMAZ
 
1982 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 2005 yılında sosyo loji lisans eğitimini tamamlamıştır. 20052008 yılları arasın da YİBO’ların Geliştirilmesi üzerine ulusal bir projede gö rev almış, Trabzon Valiliğinde Çocuk ve Kadın alanlarında çalışmıştır. 2008 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Bele diyesi Kadın Müdürlüğünde sosyolog olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar göç, yoksulluk, sokakta çalışan ve/veya madde bağımlısı çocuklar, kadına yönelik şiddetle mücadele üzerine ulusal ve uluslar arası projelerde uzmanlık yapmıştır. 2011 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, Türkiye’de Sığınma evi Modelleri üzerine çalışmala rını yürütmektedir.2012 yılında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları yüksek lisans programına girmiş, “Mecburiyet Kapısı: Genelevden Sonra Ulus’ta Seks İşçiliği” üzerine alan araştırması ile bitirme projesini sunmuştur. Halen aynı bölümde öğrenimine devam etmektedir. Kadın Sivil Toplum Örgütlerinde gönüllülük yapmakta aynı zamanda tiyatro’da amatör oyuncu olarak çalışmaktadır.
 
 
Alper Açık
 
İstanbul’da doğmuştur. 2003 yılında Boğaziçi Üniversite si’nde Psikoloji lisansını tamamladıktan sonra Almanya’ya yerleşmiş, Osnabrück Üniversitesi’nde Bilişsel Bilim yüksek lisansını 2006’da tamamlamıştır. Aynı okulda doktorasını yaparken bilişsel psikoloji ve sinirbilim dersleri vermiştir. Yüksek lisans ve doktora tez konuları doğal sahneler izlenir ken ortaya çıkan göz hareketi desenlerinin uyaran istatistiği, psikofizik ve fizyolojik açılardan incelenmesidir. 2009’dan itibaren Nesin Matematik Köyü’nde popüler bilim seminer lerinde yer almıştır. 2011 sonunda Türkiye’ye döndükten sonra Yeditepe Üniversitesi psikoloji lisans ve bilişsel bilim yüksek lisans programlarında dersler vermiştir. 2013 sonun da beri Özyeğin Üniversitesi’nde Psikoloji Laboratuvarında çalışmaktadır. Uzmanlık, araştırma ve ilgi alanlar arasında algı mekanizmaları, bedenlenme, bilişsel bilim ve biyolojiye getirilen eleştirel yaklaşımlar bulunmaktadır.
 
 
Burcu Şenel
 
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü li sans mezunu, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İleti şim Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans yaptı ve şu anda aynı bölümde doktora öğrencisi.
 
 
BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.