Queer Posthümanizm: Sayborglar, Hayvanlar, Ucubeler, Sapkınlar

BEDEN - 2     58-68     Patricia MacCormack

Queer teori, erkeklik/kadınlık, heterocinsel/eşcinsel ve hatta insan/insan olmayan ikiliklerini değiştirmeye değil, arzu aracılığıyla, kimlik kategorileri arasındaki alanları ve hareketliliği kuramsallaştırmaktır. Öznelliğin oluşumunda ve şeyleşmesinde cinselliğin rolünü irdelemek için kişi ilk olarak yorumbilimsel ontolojik yapıyı, yani insana dair bütün öznelerin tutarlılığını varsaymak zorundadır. Bazı kategoriler insan kavramını, evrimsel yörüngenin her iki yönünde –öninsan (hayvan, ucube, molekül), ve post-insan (sayborg, beden değiştiren, cerrahi olarak değişim geçiren) genişleyen melez arzuların oluşumu üzerinden reddetmekte veya genişletmektedir. Bu melez oluşumlar Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin “doğal olmayan” bir arzu ittifakı olarak adlandırdığı şeyin birer sonucudurlar. 

BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.