Post-Queer Değerlendirmeler

BEDEN - 2     6-16     David V. Ruffolo

Queer çalışmalarını yeniden düşünme olasılığı ve potansiyeli nedir? Queer politikasını ve politikanın queerleşmesini yeni- den tahayyül edebilecek, olasılıklar ve potansiyellikler arasın- da yapılması gereken ayrımlar var mıdır? Bu bölüm, queeri olasılıklara ve post-queeri de potansiyelliklere bağlayarak, bu ayrımı eleştirel bir inceleme altına alır. Queer teorinin yir- minci yüzyılın son döneminde ortaya çıkışı bedenler, kimlik- ler ve kültür arasındaki ilişkileri keşfetmekte yeni yollar ge- liştirerek bedene dair kavrayışlarımızı dönüştürdü. “Beden”, eleştirinin merkezi ve sıklıkla kimlik politikalarının vazgeçil- mez çıkış noktası haline geldi.  

BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.