Mecburiyet Kapısı: Genelevden Sonra Ulusta Seks İşçiliğinin Mekansal Düzeni

BEDEN - 2     96-107     Şenay Yılmaz

Bu makale’de, Ankara Ulus’ta 2011 yılında yıkılan genelevden sonra, sokakta yaşanan seks işçiliğinin mekansal haritası sunmaktadır. Ulus’ta seks işçiliğinin dört sokağı vardır: Rüzgarlı, Telgraf, Posta ve Anafartalar. Bu sokaklarda çalışan kadınların yaş ve ücret aralıkları mekansal düzene göre değişmektedir. Araştırma’da seks işçisi 21 kadınla günün farklı saatlerinde görüşmeler yapılarak bir “Arzu Haritası” sunulmuştur. Bu çalışmanın bulgularına göre, genelevden sonra seks işçiliği sokakta devam ettiğinden şiddeti artıran, kadınların tüm haklarını elinden alan bir hale gelmiştir. Devlet tarafında ise genelevin kapatılması fuhşu önlememiş, seks işçiliğini kentin kılcal damarlarına yaymıştır. 

BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.