Female Masculinity

BEDEN - 2     147-148     Hande Öğüt

Judith/Jack Halberstam Female Masculinity (1998) adlı çalışmasında, yaftaların kendileri ille de özcü olmadıkları için, kategorilerin daha da çoğaltılması gerektiğini öne sürüyordu. Eril toplumsal cinsiyet ifadelerine sahip kadınlar gibi yeni kategoriler oluşturmak sadece varolan toplumsal cinsiyet kimliklerine meydan okumakla kalmaz, aynı zamanda bir kültürde kabul edilebilir olma kavramının sınırlarını genişletir. O halde, toplumsal cinsiyet olasılıklarını adlandırmak, bir kültürü bu kimlikleri onaylaması ve bünyesine katması için teşvik eder. Yeni bir kimliğin onaylanması bu durumu meşrulaştırır ve yeni kimliğe olanak sağlamak için kültürel ya da toplumsal değişimler talep eder. Toplumsal cinsiyet ve queer kuram, anaakım ve bağımsız sinemada butch/travesti temsilleri, drag king performanslar, boks ve video gibi alanlarda transerkeklik olgusunu irdeleyen ve butch/femme rollerini yeniden analiz eden Halberstam için transerkeklik basitçe sakil kötü bir erkeklik taklidi değil, melez cinsel kimliklerin bir performansıdır. 

BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.