Biyolojik Olarak Queer

BEDEN - 2     86-95     Myra J. Hird

Şimdiye kadar, queer teori analitik olarak, geniş ölçüde sosyo-kültürel bir teşebbüs biçiminde gelişti, ve bu kitaptaki bölümler queer teorinin bu kapsamda kavramsallaştırılması ve geliştirilmesine dair birbirinden farklı yöntemlerin varlığına dair delil niteliğinde. Queer analizler, çoğunlukla sosyal ve insani bilimlerden geliyor ve teoriyle praksisin toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel yönlerden queerleştirilmesine odaklanıyor. Böyle bir odaklanma, insan-olmayan canlı dünyasından çok az şey öğreneceği gibi, toplumsal olanın doğal güçlerden kati bir şekilde ayrışması anlamına da gelmekte. Bu bölümün amacı, tamamen toplumsal ve tamamen queer bir insan-olmayandan ne anladığıma dair kısa bir giriş sunmaktır. Özellikle, cinsiyet ve cinsellik soruları ile ilişkili olarak insan-olmayan meselesi, queer teorinin parametreleri ve aslında tam da “queerliğin” karakteri ile ilgili soruları kışkırtan oldukça canlı akışlarla iç içe geçmiştir. Bir başlangıç noktası olarak, insan-olmayan canlılar arasındaki cinsiyet ve cinsellik çeşitliliğine dair örnekler sunarak başlayacağım.1 Bu çeşitliliği ortaya koyduktan sonra da, “queer” teriminin daha kuramsal bir açıklamasına ve insan-olmayan alemini göz önünde tutarak nasıl zenginleştirilebileceğine döneceğim. 
BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.