Bir Yazı Sathı Olarak Makine Beden Ya Da Beden Yoktur

BEDEN - 2     149-154     Şakir Özüdoğru

Bedene iliştirilmiş cinsellik diye bir şeyin varlığı tamamen bizim bir faraziyemiz olabilir. Çünkü, “akıl”lı bireylerin bir arada olma nosyonu olarak beliren toplumsal sözleşme1, “yasa”yla beraber bedenin içinde/bedende vuku bulan cinselliği, bedene iliştirilmiş hâle getirmiş ve Descartes (2010)’ın “makine olarak beden” kavramsallaştırması toplumsal sözleşmenin her satırına nüfus etmiş durumdadır.2 Böylece beden, doğalın ve tarih dışının bir göstereni konumuna itilirken, fizyolojik olarak parçalara ve sosyal olarak değerlere dönüştürülmüş bir gösterenler imparatorluğuna dönüşmüştür. Çevresini değiştiren, çevresi ile birlikte değişen ve bu ikisinin etkileşiminde hayat bulan “yaşayan beden” hatıraların, izlerin, hislerin, tekrarların, kalıcılığın, sembollerin, gösterenlerin ve ezberlerin yüzeyi olduğu kadar, aslında daha fazlasının, düzensizliklerin, müphemliklerin, anlamsızlıkların, geçiciliklerin, belirsizliklerin, üst üste binmenin, kesişmenin ve hiç bir araya gelmemiş olmanın imkanıdır.

BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.