Bilişsel Bilimde Beden

BEDEN - 2     35-47     Alper Açık

Disiplinler arası yöntemlerle akıl mefhumunu anlama gayretinde olan bilişsel bilim, başlangıcında hâkim olan “bilgisayar olarak akıl” metaforu yüzünden bedeni ihmal etmiştir. Çeşitli dönemlerde bilişin bedenlenmiş bir eylem olduğuna dair uyarılar, son dönemlerde fenomenolojinin de etkisiyle gelişen bedenlenme yaklaşımında önemsenmiş, bilişsel bilimin yapı ve yöntemleri değişmeye başlamıştır. Bilişin mekânını beyin olarak belirleyen eski indirgemeci ve temsilci yaklaşımlardan farklı olarak, aklı çevre eyleyici etkileşimlerinin bütünlüğünde arayan yeni yaklaşım, algısal bilinçten dile tutarlı açıklamaklar sunmaya başlamıştır.  

BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.