Bedenleri Yeniden Düşünmek

BEDEN - 2     17-34     Elizabeth Grosz

Beden, hem anaakım Batılı felsefi düşüncede, hem de çağdaş feminist teoride kavramsal bir kör nokta olmayı sürdürüyor. Feminizm, bedenin toplumsal, politik, kültürel ve cinsel yaşamdaki rolüne dair birçok felsefi varsayımı eleştirel olmayan bir tarzda benimsemiştir ve en azından bu bağlamda, Batı aklını biçimlendiren misojeninin1 suç ortağı olarak kabul edilebilir. Feministler ve filozoflar, insan özneyi, dikotomik bir tarzda iki karşıt özellik tarafından oluşturulmuş bir varlık olarak gören bir bakışı paylaşıyorlar: zihin ve beden, düşünce ve uzam, akıl ve duygu (passion), psikoloji ve biyoloji.  

BEDEN - 2 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.