Tez Tanıtımları - Queer Öznellik Bağlaminda Anti-Militarizm ve Vicdani Red

ARZU - 3     125-126     Erkan Eroğlu

Bu çalışmada ilk olarak, Michel Foucault’nun iktidar analizlerinden hareketle, bireyleri özneleştiren süreçlere ilişkin bir yaklaşımın ortaya konulmasına takiben, biyo-iktidar olarak kavramsallaştırılan iktidar biçiminin, bireylerin bedenine ve toplumsal bedene etkileri, öznelliğin kuruluşu bağlamında değerlendirilmiştir. İktidarı ilişkisel bir kavram olarak ele aldığımız bir yaklaşım ile özneleşmenin, iktidar ilişkileri içerisinde olumsal bir biçimde kurulduğuna işaret edilmiştir. Böylelikle, farklı iktidar ilişkileri içerisinde, farklı öznelliklerin belirebileceğine dikkat çekilmiştir. 

ARZU - 3 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.