Judith Butlerın Toplumsal İnşacı Yaklaşımında Bedenin Maddeselliği Nasıl Kurulur?

ARZU - 3     120-124     Sevcan Tiftik

Bu çalışmada Butler’ın Türkçe’ye Bela Bedenler adıyla çevrilen Bodies That Matter kitabının “Maddeleşen/ Sorunlaşan Bedenler [Bela Bedenler]” başlıklı ilk bölümünden hareketle bedenin maddeleşme süreci ele alınmıştır. Bu süreçteki verili toplumsal kodların nüfuzu, yine toplumsal kodların cinsiyet ve toplumsal cinsiyet üretimindeki etkisi, toplumsal cinsiyetin performatifliği, cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti öznenin kendisinin değil de iktidarın adlandırıp düzenlediği bir edim olarak Butler’ın görüşlerine paralel olacak şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca Butler’ın inşa mefhumu kısaca açımlanmış, cinsiyet ve cinsiyetin maddeselliğini oluşturan iktidar ilişkileri üzerinde durulmuştur. İktidar ilişkileri ise Foucault’dan hareketle özneyi oluşturan, düzenleyen ve onu maddeleştiren bir nosyon olarak ele alınmıştır. Maddeleşme dolayımında ilk olarak Aristoteles ve Platon’dan yola çıkılarak bu düşünürlerin madde anlayışlarına değinilmiş Luce Irigaray’ın Platon’a getirdiği eleştiriler/katkılar dişinin temsili bağlamında değerlendirilmiştir. Buradan da Butler’ın doğa-kültür ayrımıyla radikal feminizme getirdiği eleştiriler, bu çalışmanın sonuç kısmıyla ilişkilendirilmiştir1.

ARZU - 3 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.