Duyguların Kültürel Politikası/Sara Ahmed

ARZU - 3     116-119     Betül Yeniçeri

Sara Ahmed, “Duyguların Kültürel Politikası” adlı eserinde duygular ne yapar sorusunun kılavuzluğunda duygunun kültürel politikasını inceler. Ahmed, “Acının Olumsallığı” ismini verdiği birinci bölümde Birleşik Krallık’ta kayıtlı bir hayır kurumunun, başkalarının acıları üzerinden oluşturduğu bir metinle giriş yapar. Ahmed bu metni acı “dilinin” de yardımıyla bedenlerin birbirlerinden nasıl farklılaştırıldığına açıklık getirmek için kullanır. İlgili metinde okurun, bağış yapması, ötekilerin acısını kızgınlık ve keder aracılığıyla hissetmesi hedeflenir. Ahmed’e göre bu aynı zamanda okuru güçlendirirken, ötekilere karşı üstün bir seviyeye de çıkartır. Veren, sağlayan Batı cömertliğini bir fetişizme dönüştürmesinin yanı sıra acının üstesinden gelinmesinde rol oynayan öznenin de ta kendisidir. Acı duyguları, mevcut sosyo-ekonomik ilişkilerin neticesinde ortaya çıkmış olsa da yine bu ilişkilerin mümkün kıldığı verme ve sağlamaya yönelik cömertlik aracılığıyla kendisini gizler (2015: 35). 

ARZU - 3 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.