Bin Queer Yayla: Özgürleşmiş Arzu Kartografisi Olarak Deleuzecü Belirsizlik

ARZU - 3     13-19     Kitty Millet

[1] Gilles Deleuze karşımıza bir muammayla çıkıyor: Bir yandan, onun eseri, queer siyaseti, felsefe ve teorileri geliştirmekte sürekli kullanılmıştır (Grosz, 1995; Edelman, 1995; Giffney, 2004); gerçekten de, Rhizomes dergisinin bu özel sayısının ana teması, Deleuzecü teorinin yeni bir “queer olma” teorisini -teşvik etmese de- mümkün kılmasıdır. Diğer yandan Deleuze, kendi kişisel tarihinde kendini “gey” olarak tanımlamayı hep reddetmiş biridir. Asla “maskesini indirmemiştir” ve “queer kimlikli” faaliyetlere hiçbir zaman katılmamıştır, mesela Fransa’da gey kimlikli herhangi bir topluluğun asla parçası olmamıştır. Bu bağlamda, queer ve gey birbirinin yerine geçebilen gösterenler olarak yorumlanabilir; gey, queer fenomenini temsil eden nesne olabilir. Dolayısıyla Deleuze, queer kimlik üzerine hiçbir tartışmaya katılmadığından, keza bu kimliği açıkça analiz de etmediğinden, Deleuze’ün queer teori tartışmalarına katkısının ne olabileceği sorusu sorulabilir. Bununla birlikte, Deleuze’ün homoseksüelliği açıkça analiz ettiği tek bir metin olmamasına rağmen, Deleuze’ün “queer olmayı” kendini tanımlamanın bir biçimi olarak benimsediği birçok yer vardır.

 
ARZU - 3 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.