Aşkın Özgürlük Dansı

ARZU - 3     63-77     Fulya Paksoy

Aşk, ataerkil heteroseksüel normatif bir düzenleme içinde işgale dönüştürülen bir kavram haline getirilmiştir. Bu çalışmada, Yasa düşüncesi içinde kısır bir döngüye girmiş gibi gösterilen “aşk” tanımını sorunsallaştırmak üzere Bernordo Bertolucci’nin 1972’de yönettiği Paris’te Son Tango filmi incelenmektedir. Oyun kavramından yola çıkarak, Judith Butler’ın tanımladığı haliyle öznenin arzu ile kurduğu ilişkideki özgürlük arayışı üzerinde durulmakta ve bu bağlamda feminizm eleştirisi yapılmaktadır.

 
ARZU - 3 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.