20. Yüzyıl Feminist Düşüncesinde (Toplumsal) Cinsiyet Kavramının Dönüşümü

ARZU - 3     78-87     İclal Ayşe Küçükkırca

17.yy’ın sonlarında başlayan, 20.yy’da çeşitlilik göstermeye başlayan cinsiyet tartışmaları toplumsal cinsiyet kavramıyla birlikte farklı kavramlar kullanmayı gerektirmiştir. Bu yazı artan tartışmalar ışığında toplumsal cinsiyet kavramının işlevselliğini koruyup korumadığı sorusu üzerine odaklanmaktadır. Yazıda önce Heidi Hartmann ve Iris Marion Young aracılığıyla cinsiyet tartışmasına giriş yapılıp, ardından Judith Butler’ın bu kavrama kuir teori üzerinden getirdiği eleştiri tartışılmıştır. Ardından ise bell hooks ve Maria Lugones’in çalışmalarından yola çıkarak toplumsal cinsiyetin hangi koşullar altında işlevsel bir kavram haline dönüştürülebileceği üzerinde durulmuştur. Sonuçta, toplumsal cinsiyet kavramının post-sömürgeci bir yaklaşım içinde kısmî olarak işlevselliğini koruduğu iddia edilecektir. 

ARZU - 3 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.