Queer Edebiyat

Queer Edebiyat - Kaos Q+

Hakemli akademik dergi Kaos Queer+’nın “Edebiyat” konulu sekizinci sayısına yazı göndermek için son tarih 15 Ocak 2019.

Oscar Wilde

Çimen Günay-Erkol ve Sevcan Tiftik’in eş-editörlüğünü yaptıkları KaosQueer+’nın sekizinci sayısının dosya konusu Edebiyat olacak. Dergiye yazı göndermek için son tarih 15 Ocak 2019.

Derginin çağrı metni şöyle:

“Oscar Wilde, kült kitabı Dorian Gray’in Portresi’ne yazdığı önsözde “19. yüzyılın gerçekçiliğe duyduğu nefret, Kaliban’ın aynada kendi yüzünü gördüğünde duyduğu öfkedendir. 19. yüzyılın romantik akıma duyduğu nefret, Kaliban’ın aynada kendi yüzünü göremediğinde duyduğu öfkedendir” der. Kaos Q+’nın sekizinci sayısında, modernizmin bu ikiyüzlü öfkesi eşliğinde queer edebiyatı ele alacağız.

“Wilde, modernizmin toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim konularındaki ikiyüzlü öfkesini de deneyimleyerek öğrenmiş yazarlardan biridir. Eşcinsel kimliğinden dolayı suçlanan ve 1895’te iki yıl ceza alan Wilde’ın davası hem Avrupa’da hem de Amerika’da ses getirmiş ve eşcinselliğin görünürlüğü konusunu gündeme taşımıştır.

“Bu sayıda amacımız, sorgulayıcı edebiyat metinlerine odaklanmak, edebiyatta queerin nasıl temsil edildiğini, edebiyatın queer potansiyelleri nasıl taşıdığını tartışmaya açarak edebiyatın queer(leştirilebilir)liğini sorgulamak, türsel farklılıkları değerlendirmek ve queere ilişkin teori, anlatı, deneyim, itiraz ve aktivizmi, edebiyatla ilişkileri içinde ele almaktır.

“Dünya edebiyatından ve Türkçe edebiyattan çeşitli metinlere odaklanan, teorik bir çerçevede queer ve edebiyat ilişkisini değerlendiren, yaşamöyküsel detaylarla edebiyatçıların deneyimlerini tartışmaya açan katkılarınızı davet ediyoruz.”

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.