Siyahlığın Trans*-lığı, Trans*-lığın Siyahlığı

TRANS ÇALIŞMALARI - 10     18-30     Doç. Dr. Marquis Bey

<p class="p1">Burada siyah derken, belli bir ten rengini veya kimliği, sesteki bir edayı, müzikal bir estetiği veya ritme yatkınlığı kastetmiyorum (ama bir yandan tüm bunları da kastediyorum). Daha ziyade, siyahlık derken uzlaşı hareketinin, dolayısıyla da beyazlığın radikal bir inkârını1 anlıyorum. Siyah olmak ve siyahlaştırılmak, beyazlığın egemenliğinin başının belası ve bir antagonizma olan inkâr işini ciddiye almak demektir […] Siyahlaşmak istikrarsızlığı terk etmemektir, istikrarsızlıkta birlikte dayanışmayı terk etmemektir. Siyahlaşmak mantıklı ve makul olmak uğruna sosyalliğin ötesine geçmeye karşı olmaktır. Siyahlaşmak, bir “şey” haline getirilmeyi inkâr etmektir - hiçlik olmak veya hiç haline gelmektir. Hiçlik bir yokluk veya yaşamsızlık olduğu için değil, tam aksine, hiçlik biçimlenerek yaşamı oluşturan bolluk ve çokluk olduğu için.</p><p class="p2" style="text-align: right; ">-Amaryah Shaye, “Refusing to Reconcile, Part 2”</p>
TRANS ÇALIŞMALARI - 10 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.