Psikologların Queer Teoriye Yönelik Değerlendirmeleri

TRANS ÇALIŞMALARI - 10     56-69     Umut Şah

Bu yazıda, psikologların queer teoriye yönelik açıklamaları ve değerlendirmeleri inceleme konusu edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, İstanbul›da farklı alanlarda çalışan 14 psikolog ile yarı-yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılmıştır. Kaydedilen görüşmeler birebir şekilde yazıya geçirilmiş ve söylem analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda katılımcıların queer teoriye yönelik değerlendirmelerinde üç noktanın öne çıktığı görülmüştür: (1) Katılımcılar -pek bilgi sahibi olmadıkları bir kuram olarak- queer teoriyi cinsiyete ve cinselliğe ilişkin baskın söylemler çerçevesinde anlamlandırmışlar, (2) queer teorinin psikoloji ile ilişkisini araçsal bir düzlemde tartışmışlar ve (3) queer teoriye iki keskin eleştiri yöneltmişlerdir. Analiz sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, queer teorinin (ve genel olarak sosyal inşacı yaklaşımların) katılımcılar için henüz yeterince ulaşılabilir konumda olmadığı; bunun da söz konusu katılımcıların bilgisizliğinden ziyade...

TRANS ÇALIŞMALARI - 10 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.