Bizim Buralarda TERF’lere Yer Yok:” İstanbul’da Sosyal Medya Üzerinden Yapılan...

TRANS ÇALIŞMALARI - 10     86-99     Lara Özlen

“Testosteron kullandığımı –sakalım çıktı, sesim kalınlaştı, bedenim kaslandı– ve dışarıda erkek olarak algılandığımı varsayalım. O güne kadar yaşamak zorunda bırakıldığım kadınlık deneyimi benim zihnimden ve belki de bedenimden kayıp oldu? Uçtu mu? Ben açabildiğim –ama kendimi dayatmadığım– alanlarda yer almayı tercih ediyorum, önemsiyorum. Bazı trans erkekler de kendilerini sadece pro- feminist olarak tanımlıyor. Bence önemli olan kim, nerede, nasıl kendini ifade edebiliyor, kendine uygun görüyorsa ve iyi hissediyorsa o şekilde ve o yerde var olmalıdır, olabilmelidir.” (Arıkan 2011)2

Son iki yıldır,3 bir grup Türkiyeli cis4 feminist akademisyen, Britanya’da başlayan benzer tartışmalara paralel olarak, hormon terapisinin (HT) yaş sınırlaması meselesi üzerine sosyal medyada bazı tartışmaları tetikledi.5 Bazıları, hormon kullanmaya karar veren...

TRANS ÇALIŞMALARI - 10 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.