"Kaslı Erkek ve İlaçları: Biyopolitik Öznelliğin Queer Serencâmı"

TRANS ÇALIŞMALARI - 10     44-55     Özen B. Demir

Özet

Bu makalede, vücut geliştirme alanında kullanılan anabolik steroid grubundaki ilaçların yan etkileri üzerinden bir cinsiyetlen(diril)me tartışması yürütülmektedir. Konu “sağlık ideolojisi” ve ideal beden tartışması ekseni ile biyopolitik düşünüşteki “tertibat” kavramsallaştırması çerçevesinde irdelenecek, nihayet queer teori açısından taşıdığı olanaklı potansiyeller yoklanacaktır.

Anahtar sözcükler: Tertibat, sağlık ideolojisi, vücut geliştirme, erkeklik, queer teori.

[Doğa] her iki cinse de “Haz duy!” der, işte o kadar; bu ses, yükünden bağışık tutulmasını isteyen salgı bezinin, kullanılmalarını isteyen organların sesidir ve o organlar asıl işlerinin gerektirdiği biçime girmişlerdir, ama yalnız şehvet ihtiyacı yönetecektir onları. Başka bir şey değil.

— André Gide, 1924

Sağlığın gündemleştirilerek, gündelik yaşamın ve giderek “ortak iyi”nin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmesi, bireysel

otonomi ile “makbûl vatandaş” olma idealinin...

TRANS ÇALIŞMALARI - 10 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.