Tarihin Duvarlarını İstikrarsızlaştırmak

TARİH - 9     4, 5     Ezgi Sarıtaş

Egemenliği ve baskıyı meşrulaştıran köken anlatılarına ve ilerlemecilikle sınırlanmış siyasal tahayyüllere zemin sağlayan, mukaddesatçı söylemlerin başat terimi olan tarih aynı zamanda ezilenlerin ve direnenlerin hikayelerini yazmanın, zamanı yepyeni biçimlerde iskân edebilmenin, siyasal olanı kopuşları ve süreklilikleriyle yeniden tahayyül edebilmenin vaadini de taşıyor. KaosQ+’nın dokuzuncu sayısı bu vaatlerin izinde queerin eleştirel merceğini tarihe çeviriyor. Tarih yazımını, arşivleri, tarihselciliği, Batı merkezli anlatıları, tarih-mekân ilişkisini ve tarihin, özellikle de Osmanlı tarihinin, gündelik siyasete nasıl sirayet ettiğini queer tartışmaların izinde sorgularken...

TARİH - 9 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.