Suya Yazılanı Görmek: Modern Tarihyazımında Kuir Mekâna Eleştirel Bir Bakış

TARİH - 9     74-83     Burkay Pasin

1990’lı yıllarda eleştirel bir düşünce ekolü olarak ortaya çıkan kuir kuram, modern tarihyazımındaki birçok çelişki ve sorunu su yüzüne çıkarmıştır. Bunlardan biri de kuir mekânın tarihyazımındaki görünmezliği sorunudur. Bu makalenin argümanı bu sorunun aslında bilgibilimsel ve yöntembilimsel yaklaşımlardan kaynaklandığı ve tarihçi tarafından bu yaklaşımların tamamen terk edilmesi ya da ters yüz edilmesiyle kuir mekânın daha da görünür kılınabileceğidir. Eleştirel bir bakışla alana ilişkin bir seçkinin karşılaştırmalı analizini yapan bu makale, kuir mekânı görünür kılabilecek bilgibilimsel...

TARİH - 9 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.