Sevgililer Çağı: Erken Modern Osmanlı-Avrupa Kültürü ve Toplumunda Aşk ve Sevgili

TARİH - 9     122, 123     Sevcan Tiftik

Osmanlı çalışmaları alanına büyük katkı sunan Sevgililer Çağı, Avrupa tarihçilerinin uzun 16. yüzyıl adını verdikleri 15. yüzyılın sonuyla 17. yüzyılın başları arasındaki dönemde kültürellik ve toplumsallık kapsamında aşk ve sevgiliye odaklanıyor. Kitap yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nda değil, aynı zamanda Akdeniz kültürü temsilcisi olarak İtalya’ya ve Akdeniz’in ötesindeki gelişmelerin temsilcisi olarak da İngiltere’ye varan coğrafi skala içerisinde aşkı ve sevgiliyi ele alıyor. Bir yandan burada aşk tarihsel bir...

TARİH - 9 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.