Gey ve Lezbiyen Dili Araştırmalarının Queer’leşme Süreci

TARİH - 9     84-94     Cihan Alan

Bu yazıda, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yapılmaya başlanmış gey ve lezbiyenlerin dil kullanımları hakkındaki çalışmaların günümüze kadar geçen sürede nasıl bir dönüşüme uğradığına ilişkin, alanda yapılmış çalışmalara göndermede bulunarak, kısa bir tarihçe sunulmakta ve söz konusu dönüşümün yöntembilimsel karşılığının ne olduğu ile ilgili bir tartışma yürütülmektedir. 1990’lı yıllara kadar araştırmacılar, gey ve lezbiyenlerin farklı bir dil kullandıkları anlayışını benimseyerek bu sözde dilin sözcüksel, dilbilgisel ve söylemsel özelliklerini ortaya koymaya...

TARİH - 9 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.