Seks Monarşisinin Sonu Cinsellik ve Çağdaş Nihilizm

TALİM-TERBİYE - 6     20-31     Benjamin Noys

Çağdaş queer teorinin baskın formu, 1968 sonrası Fransız teorisinin özellikle de Michel Foucault’nun çalışmasından türetilmiş, arzunun özerk ve düzensizleştirilmiş bir modeline dayanır. Böylesi bir model kendisini, sözümona aykırı cinsel kimlikleri iyileştiren düzensizleştirilmiş bir post-Fordist kapi- talizmle mutabakat hâlinde bulma riski taşır. Bu makale, cin- selliğin değerlendirilmesine itiraz eden ve “seks monarşisinin sonu” çağrısında bulunan çalışmasında geniş oranda kabul görmemiş bir eğilimi belirlemek üzere Foucault’nun çalış- masına geri döner. Bu olasılık, İran devrimiyle ilişkilenmesi aracılığıyla Foucault’nun tartışmalı “tinsel siyaset” kavramı açıklamasıyla bağlantılıdır. Bunun gerici bir dinselliğe geri- leme olarak değerlendirmek yerine, bir isyanın yeni politik...

TALİM-TERBİYE - 6 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.