Queer Kesişmeler: Göç Çalışmalarında Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet

SINIR - 4     7-21     Martin F. Manalansan

“Queer Kesişmeler” göç çalışmalarına ve onun toplumsal cinsiyet ve cinsellik ayrımlarına, eleştirel çerçeveleri ve araş- tırma gündemlerinde bir dönüşüm çağrısında bulunarak bir meydan okuyuş önerir. Manalansan cinselliği normatif bir kurum olarak tanımlarken, aynı zamanda queeri marji- nal bir sosyal kategori biçiminde öne çıkararak çok yüzeyli bir queer perspektif konumlandırır. Manalansan, toplumsal cinsiyet odaklı göç araştırmasında, cinselliğin yetersiz şekilde kavramsallaştırıldığı, sadece üreme amaçlı cinsellik, perhiz, istismar ve tecavüzle sınırlı değil, ancak aynı zamanda nor- matif şekilde toplumsal cinsiyetlendirilmiş aile hayatı ve hoş- lanmanın sürdürülmesini de kapsamaktadır. Cinselliği analiz ederken toplumsal cinsiyetin yetersizliğinin bir eleştirisinde, Manalansan’ın makalesi aynı zamanda cinsellik üzerine queer bir pespektifin farklı bağlamlardaki toplumsal cinsiyet işlem...

SINIR - 4 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.