Organsız Transgender? Jeo-Duygulanımsal Bir Cinsiyet Değiştirme Teorisini Harekete

SINIR - 4     28-37     Lucas Cassidy Crawford

Gilles Delueze ve Felix Guattari’nin “organsız beden” kavramına atıfla “Organsız Transgender?” alternatif, kentsel yeniden yerleşim, cerrahî müdahale için mali kaynaklar ve hatta queer topluluk tanınma politikaları daha az dayanan bir transseksüel öznellik modelini savunur. Transgender deneyiminin baskın bir tarzı yanlış bedende mahsur kalmış olma hissiyken, Crawford beden değişimi deneyimlerinin aynı zamanda bölgecilik metaforlar ürettiğini gözlemler. Bu baskın hissin potansiyel olarak trans beden duyumlarına dair daha radikal bir anlayışı muğlaklaştırdığını ve böylesi metaforların kent ve onun varsayıldığına göre garanti ettiği her şeyi değerlendirir, Crawford bizi bu bedensel duygulanım ile onu sarmalayan çevresinin birbirlerinin ürettiğini anlamaya zorlar. Eğer transgender öznellik artık bireysel bir psişe sorunu veya dönüşüme uğramış beden parçaları meselesi...

SINIR - 4 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.