Julia Kristeva: Dilbilimci, Psikanalist ve Yazar

SINIR - 4     89-94     Nilgün Tutal

Kristeva farklı alanlarda çalışırken bu alanları birbiriyle nasıl bağlantılandırır?

Freud başlangıçtan itibaren tedavi etmeye dayalı bir ihtirasla ürün verir. Kuramsal dehası ve Musevi kültürü sayesinde kendisine öncül edindiği Aydınlanmacı düşünceler Freud’un bu ilk amacını bize sıkça unutturur. Konuşan varlık olarak insanın delirmesiyle karşı karşıya kalan Freud, bu delice hali yaratanın arzu olduğunu, tehdit altındaki kırılgan kimliklerimizi bize yeniden inşa etme imkânını veren en iyi aracın da, öznellikler arası bir aşk ilişkisi olarak tanımlanabilecek transfer bağlamında dil olduğunu keşfetmiştir. 

SINIR - 4 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.