Homo Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek

SINIR - 4     38-40     Jasbir Puar

2007 yılındaki Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times (bundan böyle TA diye anılacaktır) başlıklı monografimde, gey ve lezbiyen öznelere gösterilen “kabul” ve “hoşgörü”nün, ulusal egemenlik hakkını ve yeteneğini ölçen bir barometre olabilmesindeki karmaşık mekanizmayı kavrayabilmek için “homo-milliyetçilik” kavramsal çerçevesini geliştirmiştim.1 Ulusun hetero-normatif olduğunu ve queer'in özünde ulus devlet karşısında yasadışı olduğunu 1990'lı yıllarda gayet açık seçik ve şamatalı bir şekilde ilan etmiş olan ulusaşırı feminist söylemin standart nakaratından ve queer teorilerden giderek iyice rahatsız olmuştum. “Amerikan istisnacılığı”2* söylemi ABD'deki ulus devlet inşasında her zaman yaşamsal bir rol oynamışken, TA, cinselliğin nasıl olup da Amerikan yurttaşlarının eklemlenmesinde, toplumsal cinsiyet, sınıf ve ırk gibi hem ulusal hem ulusaşırı temel...

SINIR - 4 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.