Gilles Deleuze ve Félix Guattari: İçkin Bir Aksiyomatik Sistem Olarak Kapitalizm ve Sınırları

SINIR - 4     42-46     Mustafa Demirtaş

Deleuze ve Guattari tarihsel gelişim içerisinde kapitalizmi diğer toplumsal formasyonlardan ayırırlar. Bu ayrımla kapitalizmin tarihsel özgünlüğünü ortaya koymaya çalışırlar. Deleuze ve Guattari için kapitalizm, diğer toplumların kodladığı akışları serbest bırakan eğilimiyle kendini belli eder. Bu çalışmada, bu eğilimin nasıl bir süreçle ortaya çıktığı irdelenecektir. Bununla birlikte, kapitalist mekanizmanın serbest bıraktığı akışlar üzerine nasıl bir kontrol mekanizması devreye soktuğu ele alınacaktır. Bu mekanizma, kapitalizmin iç sınırlarını oluşturur ve bu sınırları devamlı ileriye taşır. Fakat kapitalizmin kendisinden ayrı olarak düşünülemeyeceği bir de dış sınırı söz konusudur. Bu çalışmada, kapitalizmin dış sınırının nasıl açığa çıktığı ve kapitalizmi tehdit edecek bir güç olarak varlığını nasıl sürdürdüğü gösterilmeye çalışılacaktır. 

SINIR - 4 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.