Gezgin Libido ve Histerik Beden - Hans Bellmer Kitap Eleştirisi

SINIR - 4     95-100     İlke Cide

Gerek Benjamin gerek Zeynep Sayın gerekse de Sue Taylor’un ayrı ayrı belirttikleri şekilde olsun, sürrealistlerin insanda otomatonların uyandırdıkları kaygı ve rahatsızlığa karşı duyduğu ilgi ve hatta hayranlığın sürreal sanatı betimleyen genel bir yargı olduğu söylenebilir. Fakat klişe niteliğinde bir genelliğe sahip oluşu yargının hakikiliğine zeval vermek durumunda değil. Verili tarihsel mekânsal özgüllüğünden bağımsız olarak yalnızca yargının katmanları dahi sanata dair bize bir görü sunabilmekte: öyle ki sanat eseri, nesneye yönelen bir bakışa bakan ve bakanı bakılan olarak nesneleştirirken aynı anda bakışın nesneleştirdiği duygunun -bu özgül durumda rahatsızlık hissi- bir başka duygulanımı örgütlediği -hayranlık- mesafe ve aralık içerisine yerleşiyor görünmektedir. 

SINIR - 4 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.