Cinselliği Ulus-Aşırı Düşünmek

SINIR - 4     22-27     Elizabeth A. Povinelli, George Chauncey

Son dönemde, lezbiyen ve gey çalışmaları ve queer teoride küçük ancak fark edilir bir “ulusaşırı dönüş” oldu. Küreselleşme üzerine queer çalışması sayısız üniversite ve liselerde görünür oldu ve bir dizi ulusal ve uluslararası konferans düzenlendi. Bunlardan birisi de 1998 Nisanı’nda New York City Üniversitesi’ndeki Lezbiyen ve Gey Çalışmaları Merkezi tarafından organize edilen “Queer Küreselleşme”ydi. GLQ’nun bu sayısı 1997-98’de Şikago Üniversitesi’nde Toplumsal Kimlik Çalışmaları Merkezi Lezbiyen ve Gey Çalışmaları Projesi tarafından, Şikago İnsan Bilimleri Enstitüsü himayesinde organize edilen ulusaşırı perspektifle cinsel kimlikler ve kimlik politikaları üzerine düzenlenen bir yıl uzunluğundaki seminer olan böylesi bir inisiyatifin doğal bir sonucu durumunda.1 Şikago Üniversitesi fakültesi 1993’te Andrew W. Mellon Vakfı’na halk, medya, metalar, söylemler ve sermayenin, cinsel arzu, bedenleşme ve öznelliğin yerel, bölgesel ve ulusal tarzları üzerindeki giderek artan ulusaşırı hareketliliğin...

SINIR - 4 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.