Yeni Queer Sineması Yeniden: Deneysellik, Revizyonizm, Historiyografi

QUEER SİNEMA - 7     26-34     Serdar Küçük

Bu çalışma Looking for Langston, Edward II, The Hours and Times, The Watermelon Woman, Swoon ve Tongues Untied gibi queer temalı klasiklerdeki zaman kavramını yeniden değerlendirmek üzere 1980’lerin sonu ve 1990’ların başındaki Yeni Queer Sineması’nı ziyaret ediyor. Çalışmada Yeni Queer Sineması’nın deneyselliğe, revizyonizme ve tarih yazımına duyduğu yoğun ilginin AIDS krizi ve diğer etmenlerden çok hâlâ queer film üretimini olumsuz yönde etkilemeye devam eden görünürlük meselesi olduğu iddia ediliyor. Metinsel analiz yöntemiyle incelenen filmlerin seçiminde üç ana kriter rol oynuyor: Birincisi, Ruby Rich’in “New Queer Cinema” başlıklı başucu metninde bahsi geçen filmler arasında tarihsellik ve görünürlük...

QUEER SİNEMA - 7 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.