Yazarlar Hakkında

QUEER SİNEMA - 7     95, 96     Kaos Queer+

Özlem Güçlü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını School of Oriental and African Studies, Medya ve Film Çalışmaları Merkezi’nde (2013); yüksek lisansını Central European University, Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nde (2007), lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (2006) tamamladı. Başlıca çalışma alanları Türkiye sineması; sinema ve temsil ilişkisi; sinemada cinsiyet, cinsellik, etnisite ve bellek temsilleridir. Bu alanlardaki çalışmaları yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergi ve derleme kitaplarda yayınladı. Female Silences, Turkey’s Crises: Gender, Nation and Past in the New Cinema of Turkey (CSP, 2016) adlı kitabın yazarı; Queer Tahayyül (Sel, 2013) adlı kitabın derleyenlerlerindendir.

A. Serdar Küçük

ok.serdarkucuk@gmail.com

Serdar Küçük, 1983 İstanbul doğumludur. Lisans ve Lisansüstü eğitimini Amerikan Kültürü ve edebiyatı alanında tamamladı. Değişik üniversitelerde okutman olarak görev aldı. Edebiyat ve sinema alanında akademik yayınları bulunmaktadır.

Kaan Akın

akinnkaan@gmail.com

93’ yılında İzmir’de doğdu. Liseye kadar eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2011 yılında tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı, 2015 yılında İletişim ve Tasarım yan dal sertifikasıyla birlikte mezun oldu. Aynı sene yine Bilkent Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Çalışmalar bölümünde yüksek lisansa başladı, bu yıl “Güncel Sinemada Kadın ve Güvencesizlik” adlı tezle mezun oldu. İlgi alanları arasında Türkiye sinemasında yönetmen sineması, toplumsal cinsiyet çalışmalarının sinemayla kesiştiği alanlar, yaralanabilirlik, güvencesizlik ve mülksüzleşme yer almakta.

Volkan Demirkan-Martin

vdemirkan@auckland.ac.nz vulcand@gmail.com

Volkan Demirkan-Martin Canterbury Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde doktorasını tamamladı. Auckland ve Canterbury üniversitelerinde Film Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümlerinde dersler verdi. Son çalışma alanları arasında queer toplumsal coğrafyalar ve sosyal medyadaki homofobik söylemler yer almaktadır.

Aysun Öner

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2002’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans, 2013’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kadın Çalışmaları Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla da ilgileniyor, 2002 senesinden bu yana ‘kent insanının kentle kurduğu ilişki’, ‘kentli kadınların iş ve ev yaşamı arasında sıkışmış halleri’, ‘sokak sanatı’ ve ‘transseksüel bireylerin iş yaşamından dışlanmaları’ gibi toplumsal yansımalar taşıyan fotoğraf çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası sergiler açtı. “TransHayat” adını verdiği fotoğraf sergisinden bir seçki ile bu sergi üzerine Katarzyna Kosmala’nın kaleme aldığı bir inceleme aynı yazarın 2013’te Routledge Yayınevi’nden çıkan Imagining Masculinities adlı kitabında yayımlandı. 2015 yılında İletişim Yayınları’ndan “Beyaz Yakalı Eşcinseller” adlı bir kitabı yayımlandı.

Dijan Özkurt

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Lisans derecesini aldı. Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde araştırma görevlisidir. Queer teori, feminist teori, insan-sonrası ve sanat konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Elif Demirkaya

Lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde aldı. Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde “Çağdaş Paylaşım Kültürü ve Armağan” adlı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Halihazırda aynı üniversitede Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir ve İstanbul Arel Üniversitesi’nde araştırma görevlisidir. Biyopolitika, nekropolitika, insan-sonrası ve tekillik konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

Nilgün Küçükbatman:

“Özgeçmiş yazmayı sevmiyor.”

QUEER SİNEMA - 7 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.