Koca Dünya Filminin Kuir Okuma Denemesi

QUEER SİNEMA - 7     60-67     Kaan Akın

Bu yazı, Reha Erdem’in Koca Dünya (2016) filmindeki kuir olduğu savunulan kavramlar üzerinden okumayı denemektedir. David M. Halperin ve Alexander Doty’nin kuir ve kuirliği tanımlamalarından yola çıkarak, kuirin özü olmayan bir kimlik olduğu ve bu kimliğin yasal, geleneksel ve norm olana karşı hayatın her alanında çatışma halinde olduğu belirtilmiştir. Bu tanımlardan hareketle, filmdeki yersiz- yurtsuzlaşma, özel/kamusal alanda yapılan feminen/maskülen performanslardan yola çıkarak “hayvan-oluşa” doğru gidiş ve kan bağına gerek duymadan “illegal” aile oluşturma fikirleri filmi kuir okumaya olanak sağlamıştır. Kısacası, filmdeki ana karakterlerin kendilerine yeni kimlikler araması, kimliklerin özel alanda farklı kamusal alanda farklı olması ve herhangi bir otoriteye ihtiyaç duymadan kendi ailelerini...

QUEER SİNEMA - 7 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.