Yeni Türkiye’de Cinsel Milliyetçilik ve Queerin Söylemsel İnşası

QUEER POLİTİK EKONOMİ - 11     62-73     Ali Atakay

Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve milliyetçilik arasındaki girift ilişki sosyal bilimlerde bir eleştiri yaklaşımı olmanın ötesinde kimlik politikalarının “epistemo-politik” (Bourcier, 2011) bir açıdan farklı analiz alanlarında doğrulanır. Bilhassa tarihsel ve politik birçok anlam yüklenmiş milliyetçilik ve cinsellik kavramlarının bir arada kullanılması farklı bağlamlar içinde birçok araştırmaya konu olmuştur (Abadan-Unat vd., 1981; D. Kandiyoti, 1996; Nagel, 1998; Rebucini, 2013; Yuval- Davis vd., 1989). Bu paralellik muhtelif araştırma alanlarını kesişimsel (Crenshaw, 1991) bir perspektiften analiz etmenin yolunu açmıştır. Türkiye özelinde... 

QUEER POLİTİK EKONOMİ - 11 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.