Marksizm, Queer Liberalizm ve İki Çin Açmazı

QUEER POLİTİK EKONOMİ - 11     26-47     Petrus Liu

Günümüzün Çin’inden bahsedilirken queer ve Marksizm kelimelerini aynı cümlede pek de sık duymuyoruz. Hatta sanki bu iki kategori birbirine karşıt olarak kullanılıyor: Araştırmacılar Çin’de queer kültürlerin ortaya çıkışını çoğu zaman Marksizm ve sosyalizmin sonuna bağlar. Çin’de kültürel çalışmalar alanındaki araştırmacıların bir önceki nesli nasıl ki Marksizmin hayaletlerinden endişe duyduysa, bugünün queer eleştirmenleri de daha ziyade neoliberalizm ve eşcinsel normalleşmesi konusunda endişelidir. Yapılan incelemeler, Deng'in 1978’deki piyasa reformlarından sonra, birçok eleştirmenin ABD kültüründe “yeni homonormativite” olarak tanımladığı olgunun postsosyalist Çin'de de belirmekte olduğu konusunda hemfikirdir. Çin queer araştırmalarında gördüğümüz neoliberalizme dönüş, yürütülmekte olan son derece mühim bir küresel tartışmaya bir yanıt olarak ortaya...

QUEER POLİTİK EKONOMİ - 11 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.