Kölelik Sonrası Türkiye’de ve Orta Doğu’da Queer, Trans, Din ve Siyasal İktisat Kavramlar

QUEER POLİTİK EKONOMİ - 11     94-95     Şahin Açıkgöz

Aslında araştırmamda izlediğim iki ana yönelim var. İlk olarak kendisini trans/queer olarak adlandıran bir siyasal yaklaşımın, kuşku üzerine temellenmiş bir yorumsamanın yanı sıra inanış odaklı bir yorumsamayı da benimsemesi gerektiğini vurgulamayı oldukça önemli buluyorum. Bunun gerçekleşmemesi durumunda hem ortaya çıkacak trans ve queer siyasal duruşun hem de bu duruşun gerektirdiği tarihyazımının küresel ölçekteki toplululuksal, kimliksel ya da öznesel varsıllığı yansıtmaktan daha çok Küresel Kuzey/Batı merkezli... 

QUEER POLİTİK EKONOMİ - 11 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.