Ulusal Feminist Yazınları Ulus-ötesi Queer Metinsellikler Olarak (Yeniden) Okumak

QUEER EDEBİYAT - 8     126, 127     İpek Şahinler

Bu tez Türkiyeli  ve Uruguaylı,  ikisi  de aynı  yıl  sürgüne uğratılmış iki kadın yazarın, eleştirel çevrelerce ulusal feminist yazın örnekleri olarak değerlendirilegelmiş iki romanının queer metinsellikler olarak yeniden okumasıdır. Bu kapsamda Franco Moretti’nin “çeper edebiyatlar” (peripheral literatures) olarak kavramsallaştırdığı, içine Latin Amerika ve Türkiye’nin de girdiği coğrafyalar kültürel karşılaştırma zemini olarak alınmış ve Sevgi Soysal’ın Tante Rosa (1968) adlı romanı ile Cristina Peri Rossi’nin La nave de los locos (Deliler Gemisi, 1984) başlıklı eseri Türkçe ve İspanyolcanın anlamsal zemini göz önünde bulundurularak ilk kez karşılaştırmalı bir çerçevede...

QUEER EDEBİYAT - 8 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.