Tante Rosa ve Düş(üş) Kavramı, ya da Tante Rosa’nın “Queer Düşüş Sanatı”

QUEER EDEBİYAT - 8     102-105     İpek Şahinler

Sevgi Soysal’ın bugünden tam elli yıl evvel Tante Rosa için kullandığı “kadınca bilmeyişlerin tek adı” (2017: 88) ifadesi, romanın bugüne kadar çoğunlukla feminist edebiyat eleştirisi çerçevesinde yorumlanagelmesine zemin hazırladı. Tante Rosa’nın Türkiye’deki feminist yazının köşe taşlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek olsa da, bugünün kesişimsel feminizm lensinden bakıldığında kadınlığa dair özselleştirici bir önermeye yol açabilecek bu ifadenin kemikleşmesi, Rosa’nın bize yalnızca kadınlığa değil diğer varoluş biçimlerine dair söyleyebileceklerini kısıtlıyor ve karakterin çoklu anlamlarını açmamıza engel oluyor. Bu makaledeki amacım, Tante Rosa’ya feminist perspektiften bakma geleneğinden bir adım öteye giderek

QUEER EDEBİYAT - 8 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.