Modernizmin Osmanlı Edebiyatına Etkisi ve Bahâ Tevfik’in Öyküleri

QUEER EDEBİYAT - 8     18-29     Serdar Küçük

<p class="p1"></p><p class="p1">Bu çalışma Bahâ Tevfik’in yazınsal yönden övgüye değer ancak bir o kadar da görmezden gelinmiş iki kısa öyküsünün karşılaştırmalı metinsel analizini içermektedir. Tevfik’in “Aşk, Hodbinî” ve “Ah Bu Sevdâ!..” başlıklı öykülerindeki eşcinsel aşk tasviri çağdaşlarının konuya yaklaşımından oldukça farklıdır. Makalede yazarın söz konusu iki öyküde tercihini eşcinsel karakterlerden yana kullanarak modern Türk yazınındaki kayıtsızlığa alternatif sunduğu iddia edilmektedir. Çalışmada öncelikle on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başındaki genel atmosfere...</p><p class="p1"></p>
QUEER EDEBİYAT - 8 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.