"Son Dönem Osmanlı Erotik Yazınında Eril Fantezinin İnşası:"

QUEER EDEBİYAT - 8     6-17     Bilge Ulusman

II. Meşrutiyet Dönemi’nde ivme kazanan Osmanlı erotik edebiyatının, İstibdat Dönemi’nin ardından yükselen özgürleşme talebinin bir parçası olduğu düşünülür. Bu tarihsel bağlamın bir ürünü olarak değerlendirilen erotik edebiyatın içinde kadınlar, peçesiz ve arzu duyan bedenler olarak temsil edilmişlerdir. Fakat bu “cinsel özgürlük” aynı zamanda heteronormatif cinsellik rejimine ve tümü erkek anlatıcıların ürettiği eril fantezilere hizmet etmektedir. Bu metinlerde kurgulanan cinsel...

QUEER EDEBİYAT - 8 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.